Utställarlista – utställare, medverkande företag och samarbetspartners

Bronspartner

Samarbetspartners

Almi.
Upphandlingsmyndigheten.
Svenska Franchise Föreningen.
17nätverket.