Arrangeras parallellt

En affärsdrivande miljö

Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar 1000-tals beslutsfattare.

Här samlas marknad- och säljavdelningar, inköpare och upphandlare för att stärka, utveckla och effektivisera sina marknads och försäljningskanaler.

Vem träffar du?

VD/ Ägare/ Styrelse

Affärsområdeschef

Verksamhetschef

Styrelse

Säljchef

Marknadschef

HR-chef

Styrelse

Projektledare

Utvecklingschef

Ekonomichef

Enhetschef

IT-chef

Agency Marketing Professionals

Marknadskonsulter

Web Masters

Personalplanerare

Övriga visionärer